Diensten

Een professionele omkadering en een persoonlijke benadering van iedere carriëre zorgt ervoor dat de atleet zich optimaal kan focussen op zijn sportieve prestaties. Door een combinatie van ons netwerk, onze waarden en speciaal geselecteerde partners bieden we een sterk platform voor al onze clienten.

Op elk domein kunnen we terugvallen op sterke persoonlijkheden en bureau's die hun expertise hebben opgebouwd in verschillende segmenten en onze klanten op ieder moment kunnen ondersteunen. Onze focus ligt op volgende diensten:

 

 

Juridische en fiscale bijstand

De vormgeving van een contract hangt zeer nauw samen met zowel de fiscale als de juridische regelgeving. Vaak heeft men als topsporter te maken met buitenlandse wetgevingen die fel kunnen afwijken van de Belgische wetgeving en fiscaliteit. ISEA heeft hiervoor zelf een ervaren jurist in huis en werkt anderzijds ook samen met deskundigen, die ieder op hun domein al jaren ervaring hebben en schitterende resultaten geboekt hebben. Het is van kapitaal belang dat er gewaakt wordt over de afdwingbaarheid van clausules en de juridische gebondenheid ervan.

ISEA staat in voor het opmaken van de overeenkomsten en de correcte uitvoering ervan. ISEA doet dit zowel voor overeenkomsten met teams als voor contracten met sponsors of contracten over portretrechten van de sporter.

ISEA treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen de verschillende contractpartijen. Het is van belang dat mogelijke geschillen op een accurate en efficiënte manier opgelost worden en indien nodig met de juiste juridische middelen worden aangepakt.

Als platform voor topsporters kunnen atleten altijd bij ons terecht voor alle juridische, fiscale en financiële vragen, zodat ze steeds ondersteund worden naargelang hun specifieke situatie.

Als financieel begeleider doen we beroep op externe experts die op een onafhankelijke manier werken. Het is van primordiaal belang dat onze aleten op een verantwoorde manier omgaan met hun financiële middelen. Het leven van een topsporter begint op het einde van zijn sportcarrière. Wij kiezen resoluut voor financieel confort na de carrière als topsporter en werken samen met onze atleten een financieel plan uit met het oog op de toekomst.

 

Contractbespreking en onderhandelingen

Een correcte overeenkomst is het resultaat van een onderhandelingsproces, dat verschillende fases moet doorlopen. Een goede verstandhouding tussen partijen is daarbij cruciaal. ISEA staat voor transparantie en open communicatie in het onderhandelingsproces met de partijen en zijn atleten.

Met onze atleten bespreken we een carrièreplan op langere termijn en plannen we samen in overleg de te volgen onderhandelingsfases. De efficiëntie van de onderhandelingen is afhankelijk van de juiste inschattingen en het bepalen van een correcte marktwaarde. Als managementorganisatie beschikken we, door de ervaring van de afgelopen jaren, over een grondige expertise bij contractbesprekingen waardoor we de positie van een topsporter in zijn markt correct kunnen inschatten.

Medische begeleiding en mental coaching

Blessures en revalidatie, het hoort bij voetbal. Bij ISEA bekijken wij samen met de sporter naar mogelijke oplossingen. We evalueren of een second opinion een meerwaarde kan bieden. We gaan mee op zoek naar de beste revalidatiemethodes en maken afspraken waar nodig bij gespecialiseerde kinesisten en fysiotherapeuten.

Ook mental coaching kan een belangrijke rol spelen in de evolutie als atleet tijdens een carrière. Focus op verandering en groei zijn belangrijk.. Het verstrekken van de extra touch om op het juiste moment het verschil te maken, daar gaar het om. Met positieve coaching focussen op de sterke punten en talenten van onze atleten zorgt voor topprestaties. Mentale rust creëren stimuleert iedere atleet om zijn sportieve grenzen te verleggen.

Media support en communicatie

Iedere communicatie is een kans om je identiteit als atleet te bevestigen en je imago te versterken. Social media, interviews en andere communicatie hebben een impact op de uitstraling van elke atleet. Het is daarom in deze huidige tijden van belang om stil te staan bij de verschillende mogelijkheden op vlak van communicatie en media. Een goede begeleiding en bewustmaking van de impact van communicatie zijn belangrijke pijlers geworden voor iedere topsporter.

Einde carrièreplanning

Doorheen de jaren zijn we steeds meer bewust geworden van het belang van de einde-carrièrebegeleiding van onze atleten. 
Het opvolgen van een atleet naar het einde van een carrière is uiterst belangrijk. De atleet voorzien van nodige opleidingen en het bieden van toekomstperspectieven zijn pijlers die we de komende jaren sterk zullen uitbreiden.
Het zogenaamde ‘zwarte gat’ is een begrip waar veel ex-topsporters mee geconfronteerd worden. Het doorgeven van ervaringen aan de jeugdtalenten, het lanceren van een nieuwe carrière, het starten van een opleiding met het oog op nieuwe beroepsmogelijkheden,… kortom bouwen aan een na-carrière, krijgt onze speciale aandacht.

ISEA geeft advies om een na-carriëreplan uit te stippelen waarbij iedereen op zijn niveau zijn competenties verder kan ontwikkelen.

Commerciële partnership

ISEA adviseert bedrijven bij de uitwerking van hun sportpartnership waarbij iedere stap zal besproken worden in functie van de doelstelling. Het op maat maken van een sportmarketingplan vergt een zekere specialisatie, waarbij we samenwerken met verschillende experts die al de knowhow bezitten. Zo ontwerpen we een totaalpakket op maat van uw engagement.

Ondernemingen zien sport als een ultiem en efficiënt communicatiemiddel om hun boodschap, imago en product naar buiten te brengen. Het is belangrijk om een goede mix te kunnen realiseren tussen de waarden en normen van een onderneming en dit te koppelen aan het engagement.

 

De belangrijkste motivaties om als bedrijf te investeren in sport zijn het realiseren van een verhoogde merkbekendheid, het uitbreiden van netwerken, het ontwikkelen van een imago, het verhogen van omzetten. Het is van belang om de verschillende marketingtools perfect af te stellen op het sportpartnership. ISEA staat in voor het uitwerken van deze planning en het overleg met de marketingdiensten. We bouwen samen met u aan een ultiem sportproject dat past bij de visie en missie van uw bedrijf. Zo krijgt uw bedrijf de uitstraling waarnaar u op zoek bent.

Sportieve carrièreplanning

ISEA begeleidt high potential talenten in de professionele wereld van het voetbal. We ondersteunen en adviseren professionele voetballers met de volgende stappen in hun carrière. We maken samen planningen op lange termijn, evalueren doelen en ondersteunen met financiële en fiscale deskundigheid. Een individuele en persoonlijke aanpak met wederzijds respect en vertrouwen is steeds de basis.


Transparantie en duidelijkheid staan verder centraal bij alle onderhandelingen met teams en partners.


Via ons uitgebreide netwerk in de sportwereld zijn we steeds op de hoogte van de laatste handelingen en evoluties en kunnen we snel inspelen op de vragen van teams in Europa en zelfs daarbuiten.